metoder - Höganäs Psykoterapibyrå
21843
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21843,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Våra metoder
Vi strävar efter att ge dig det du behöver. Vi lyssnar in dina behov – vilka du är expert på – och utifrån det vägleder vi med hjälp av våra metoder. Gemensamt arbetar vi för att du skall kunna ta nya steg till förändring och utveckla nya sätt att hantera relationer och låsta situationer.
Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en stor samling arbetsmetoder som baseras på forskning om hur vi människor fungerar. KBT utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra genom så kallad ominlärning. KBT kännetecknas av ett strukturerat behandlingsupplägg med fokus på nuet och framtiden. KBT är ett effektivt verktyg för att vända en nedåtgående spiral eller bryta negativa beteendemönster och de konsekvenser som följer.

I början av terapin görs en probleminventering och en kartläggning utifrån klientens behov och konkreta mål.

Tillsammans bildar man ett team där klienten är expert på sitt liv och terapeuten expert på metoden. Behandlingen går ut på att identifiera vilka handlingsmönster och tankesätt man har när man mår dåligt, vilka konsekvenser det får och vad man kan göra för att förändra dessa mönster. Mellan besöken ges uppgifter att arbeta med hemma. Syftet är att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa minskar eller inte längre utgör ett stort hinder i livet. 

FT-familjeterapi
/parterapi

Är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjen för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser. Man ser på familjen som ett system och hur var del påverkar den andre. I parterapi handlar det inte om att undersöka vem som har rätt eller fel, fokus är att hjälpa er förstå varandras behov och önskemål och hjälpa er att hitta vägar ut ur låsta situationer. Målet är att lära sig samtala om det som är svårt på ett bra sätt.

Det är vanligt i nära relationer att vi kör fast i kommunikationen och har svårt att lösa det på egen hand.

Olika sätt att se på viktiga områden i livet kan göra att vi hamnar i svårlösta konflikter. Olika förväntningar kan leda till missförstånd och besvikelser. Ibland är det mellan olika generationer och ibland inom familjen. Allt vanligare är kommunikationssvårigheter i ”flerfamiljer” med dina och mina barn. Oavsett konstellation är ni välkomna!

IPT-interpersonell psykoterapi

IPT-interpersonell psykoterapi är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress, och tvärtom, hur psykologiska problem påverkar våra relationer till andra. Terapin kan ge hjälp att bearbeta kriser, förändringar i livet eller svår sorg.

Målet med terapin är att se mönster och därigenom lindra svårigheter och ibland lösa de sociala och interpersonella problemen. Fokus är även kommunikationsfärdigheter där terapin kan hjälpa till att uttrycka förväntningar i relationer och känslor vid konflikter.