KBT-kognitiv beteende terapi - Höganäs Psykoterapibyrå
21654
page-template-default,page,page-id-21654,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Kognitiv beteendeterapi (KBT)

är en stor samling arbetsmetoder som baseras på forskning om hur vi människor fungerar. KBT utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra genom så kallad ominlärning. KBT kännetecknas av ett strukturerat behandlingsupplägg med fokus på nuet och framtiden. KBT är ett effektivt verktyg för att vända en nedåtgående spiral eller bryta negativa beteendemönster och de konsekvenser som följer.

I början av terapin görs en probleminventering och en kartläggning utifrån klientens behov och konkreta mål. Tillsammans bildar man ett team där klienten är expert på sitt liv och terapeuten expert på metoden. Behandlingen går ut på att identifiera vilka handlingsmönster och tankesätt man har när man mår dåligt, vilka konsekvenser det får och vad man kan göra för att förändra dessa mönster. Mellan besöken ges uppgifter att arbeta med hemma. Syftet är att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa minskar eller inte längre utgör ett stort hinder i livet.